Get Adobe Flash player

Lezingen

De lezingen die De Cicero Compagnie aanbiedt delen dezelfde doelstellingen als de reizen en de excursies. Math Osseforth presenteert en bespreekt onderwerpen binnen een breed (Klassiek) cultureel kader, waarbij de samenhang tussen heden en verleden steeds de boventoon voert. Alles kan en mag de revue passeren van filosofie naar het hedendaagse normen-en-waarden debat, van etymologie naar taalgebruik, van het ontstaan van godsdiensten naar orthodoxie, radicalisering en tolerantie, van de bronnen van politiek besef naar een gedoogkabinet. Een lezing is dan ook nooit eenrichtingsverkeer; Math Osseforth presenteert, maar gezien de onderwerpen wordt er altijd gereageerd, omdat hij het besprokene telkens voor iedereen toegankelijk en herkenbaar maakt, en alles met alles in samenhang brengt.


Een lezing duurt 1 tot 3 uur en kan op afspraak geboekt worden en, afhankelijk van de doelgroep en het onderwerp, op maat worden gemaakt. Heeft u interesse of vragen, neem gerust contact met ons op over de mogelijkheden.


Voor een idee van de mogelijke onderwerpen volgt hier een willekeurige opsomming van titels.

  • Normen en waarden; wie bepaalt wat?
  • Politiek of idioot; wat te doen in een democratie?
  • Etymologie; het woord is sterker dan het zwaard.
  • Van republiek naar keizerrijk; een Klassiek voorbeeld.
  • The lost generation tweeduizend jaar geleden.
  • En de sterkste PR heeft het Christendom…
  • Nou, gewoon, met zijn allen naar het toilet.
  • De tastbare geschiedenis; wat is van wie?
  • De kerk van Rome en de voortschrijdende tijd.
  • Goden, helden en mensen; een weelde aan verhalen.

Klik hier voor een overzicht van de lezingen die Math geeft voor de Cicero Compagnie.

Leave a Reply